NZOZ Grunwald

w trosce o twoje zdrowie...

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń,
zadzwoń:

Oddziały NFZ
Dolnośląski - 71 79 79 199
Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700
Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488
Lubuski - 68 328 77 77
Łódzki - 42 275 49 41
Małopolski - 12 29 88 386
Mazowiecki - 22 582 84 42
Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169
Podkarpacki - 17 86 04 003
Podlaski - 85 745 95 62
Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626
Śląski - 32 735 19 00
Świętokrzyski - 41 36 46 288
Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773
Wielkopolski - 800 800 805
Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

Centrala NFZ
Infolinia 800 - 1600
tel. 800 392 976
tel. 22 572 60 42
infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 09:00 - 21:00
tel. 800 190 590
sekretariat@bpp.gov.pl

Czy jestem ubezpieczony?
Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie,
czy jestem ubezpieczony? Czy mam prawo do
świadczeń?
Od 1 stycznia 2013 r. nie musisz wróżyć z fusów ani korzystać z usług wróżki,
żeby to sprawdzić. Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden
z wymienionych dokumentów:
• dowód osobisty,
• paszport,
• prawo jazdy.
W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia:
• aktualną legitymację szkolną

Pamiętaj!
Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę
lub skierować na badania. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem. Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu
kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Nie martw się!
Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do
świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas,
za pomocą dokumentów papierowych, np.:
• zaświadczeniem z zakładu pracy,
• legitymacją emeryta lub rencisty,
• aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.


Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:
• imię i nazwisko pacjenta,
• adres zamieszkania,
• podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura,
• numer PESEL,
• rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza.

Nie zapomnij
Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców.
Pamiętaj! To jest Twój obowiązek! Masz na to 7 dni.
Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.
Uwaga! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego
mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.
Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.


Ważne!
Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r. powinieneś poinformować nowego pracodawcę,
że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy.
Kiedy zmienisz pracę zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Kto jest członkiem rodziny
osoby ubezpieczonej?
• Dziecko - własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
• Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Studenci

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje
ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty.
Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz,
że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt
albo złożyć oświadczenie.
W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami
udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej.
Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, pamiętaj! Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?
• Twoi rodzice l lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.
• Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz świadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś obięty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.


Ważne!
Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń
zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony.
Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię
do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.
Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić
ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.